Din

Syster

 

 

 

 

 

 

"Din Syster" drivs av mig, Cathrine Nordlund.

Jag är mor, fru, sjuksköterska och egen företagare.  

I hela mitt liv har jag förundrats och fascinerats över människan och hennes inneboende potential.

 

Varför blir vi som vi blir?

Vem bestämmer över oss?

Har vi en fri vilja?

Hur klarar sig vissa människor genom livet trots stora enorma svårigheter?

Och varför går vissa människor sönder trots till synes trygga förhållanden?

 

Frågor som jag dagligen brottas med och kanske aldrig kommer att få ett uttömmande svar på.

Däremot tror jag att vi blir mer ödmjuka till livet och mot varandra om vi får stöta och blöta dessa frågor tillsammans.

 

Se under "Föreläsningar" vad "Din Syster" kan erbjuda just dig i ditt sammanhang.

 

Egentligen kan man inte beskriva en människa, men man kan beskriva vilket intryck hon har gjort på en.

 

 

Källa: Leo Tolstoj